Νηπιαγωγείο 

Στο νηπιαγωγείο του Ευρωπαϊκού Σχολείου Μονάχου δεν υπάρχει ελληνικό τμήμα. Παρ΄ όλ΄ αυτά τα παιδιά διδάσκονται για κάποιες ώρες στην ελληνική γλώσσα. Ανήκουν στην κατηγορία SWALS και παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών σε τμήμα ανάλογο της δεύτερης γλώσσας που έχουν επιλέξει (γερμανικό, αγγλικό ή γαλλικό).
 
Πρωτοβάθμιος Κύκλος (Δημοτικό Σχολείο) 

Στον Πρωτοβάθμιο Κύκλο (Δημοτικό Σχολείο) υπάρχει ελληνικό τμήμα. Τα παιδιά που φοιτούν σ’ αυτό διδάσκονται όλα τα μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, ενώ παράλληλα διδάσκονται τη δεύτερη γλώσσα της επιλογής τους (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).
Ο Πρωτοβάθμιος Κύκλος του Ευρωπαϊκού Σχολείου αντιστοιχεί στις τάξεις Α΄ – Ε΄ του ελληνικού και κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος.
 
Δευτεροβάθμιος Κύκλος (Γυμνάσιο)

Τα παιδιά που ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στο ελληνικό τμήμα του Πρωτοβάθμιου Κύκλου εγγράφονται στον Δευτεροβάθμιο (Γυμνάσιο) ως SWALS, καθώς δεν υπάρχει αυτόνομο ελληνικό τμήμα. Διδάσκονται την ελληνική γλώσσα ως κύρια και παράλληλα παρακολουθούν τα υπόλοιπα μαθήματα στο αγγλικό, γαλλικό ή γερμανικό τμήμα, ανάλογα με τη γλώσσα που έχουν επιλέξει να διδάσκονται ως δεύτερη ήδη από τον Πρωτοβάθμιο Κύκλο.
Οι επτά τάξεις του Δευτεροβάθμιου Κύκλου αντιστοιχούν στη ΣΤ΄ Δημοτικού, στην Α΄ - Γ΄ Γυμνασίου και στην Α΄ -  Γ΄ Λυκείου του ελληνικού και κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος.
 

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση για την εγγραφή ενός παιδιού στον Πρωτοβάθμιο Κύκλο (Δημοτικό Σχολείο) αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση της τάξης που φοιτά το κάθε παιδί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (πλην αυτών που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη) και η γνώση της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο που αντιστοιχεί στην κάθε τάξη. Για το λόγο αυτό και εφόσον υπάρχει κενή θέση, διενεργείται εισαγωγική εξέταση στην οποία το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες

Αν σας ενδιαφέρει η εγγραφή του παιδιού σας στο ελληνικό τμήμα του Πρωτοβάθμιου Κύκλου, διαβάστε τα κριτήρια επιλογής μαθητών και τις συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις (FAQ)  και στη συνέχεια επικοινωνήστε με το σχολείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία χρησιμοποιώντας.

Για να επικοινωνήσετε με τον Έλληνα εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων αναζητήστε τα στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.