Greek influences on Munich's architecture

| News Grundschule

Ελληνική έκδοση παρακάτω.

On Monday 4 April, the Greek students of the Secondary School had the honour and pleasure of visiting the Greek P5 class of the Primary School to present the results of the project they have been working on since the beginning of the year: "From Classical Athens to Athens on the Isar. Leopold Klenze's contribution to the revival of classicism".

When the S1 pupils came into contact with the work of Leopold Klenze, they were fascinated by how deeply rooted the influence of classical Athens is in Munich's architecture. They wanted to get to know this interesting personality better and sought as much biographical information about him as possible, then looked in turn at all the buildings in Munich and the surrounding area to whose architecture Klenze had contributed.

Since several of the buildings designed over the years had been rebuilt and changed to a greater or lesser extent, the pupils from the European School Munich also investigated the current function of these buildings. We can say that it was an architectural and urban planning journey that fascinated and inspired the students and made them want to do their best.

So they worked diligently on the topic and created an excellent Power Point presentation to share the results of their research.

During the presentation in the Primary School, the young P5 class were also fascinated when they realised the impact that classical Athens had on their city. Questions and discussions on the topic followed at the end, and the two groups arranged again for the next time when the P5 pupils go to the Secondary School to present their own work.

The headmistress of the primary school, Mrs Giannakopoulou, congratulated the S1 pupils for managing to tackle such a complex topic. For her part, Mrs Sagri, teacher at the primary school, praised the completeness and scientific style of the students' attendance.

The implementation of joint activities between the two classes P5/S1 with the approach of common themes related to history, language and Greek culture is considered particularly important and contributes to the interaction and exchange of new experiences and knowledge between the pupils.

 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τη Δευτέρα 4 Απριλίου οι Έλληνες μαθητές του Γυμνασίου είχαν την τιμή και την χαρά να επισκεφτούν την Ελληνική τάξη P5 του Δημοτικού Σχολείου προκειμένου να παρουσιάσουν τους καρπούς του πρότζεκτ με το οποίο ασχολούνται από την αρχή της χρονιάς με τίτλο: «Από την κλασική Αθήνα στην Αθήνα του Isar. Η συμβολή του Leopold Klenze στην αναβίωση της κλασικής περιόδου».

 Οι μαθητές της S1 όταν ήρθαν σε επαφή με το έργου του Leopold Klenze μαγεύτηκαν διαπιστώνοντας πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η επίδραση της κλασικής Αθήνας στην αρχιτεκτονική του Μονάχου. Ήθελαν διακαώς να γνωρίσουν εις βάθος αυτήν την τόσο εδιαφέρουσα προσωπικότητα  και έτσι αναζήτησαν όσο περισσότερα βιογραφικά στοιχεία μπορούσαν γι’ αυτήν.

 Κατόπιν ασχολήθηκαν με όλα τα κτήρια του Μονάχου και της ευρύτερης περιοχής, ένα προς ένα, στην αρχιτεκτονική των οποίων είχε συμβάλλει ο Klenze. Επειδή αρκετά από τα κτήρια που είχαν σχεδιαστεί στην πορεία των χρόνων έχουν δεχτεί τροποποιήσεις και αλλοιώσεις, σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό, οι μαθητές μας αναζήτησαν και την τωρινή λειτουργία αυτών των κτηρίων. Ήταν ένα αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό θα λέγαμε ταξίδι το οποίο γοήτευσε τους μαθητές μας και τους ενέπνευσε κάνοντας τους να δώσουν το καλύτερό τους εαυτό.

Έτσι ασχολήθηκαν επιμελώς με το θέμα και δημιούργησαν ένα εξαιρετικό Power Point για να κάνουν γνωστά τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

Κατά την παρουσίασή στο Δημοτικό Σχολείο, οι μικροί μαθητές της P5 μαγεύτηκαν και αυτοί όταν διαπίστωσαν την επίδραση που η κλασική Αθήνα ασκεί στην πόλη τους. Στο τέλος ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση επί του θέματος και οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για επόμενη φορά κατά την οποία οι μαθητές της P5 θα μεταβούν στο γυμνάσιο για να παρουσιάσουν τη δική τους προσπάθεια.

 Η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου, κα Γιαννακοπούλου, συνεχάρη τους μαθητές της S1 που παρά το νεαρό της ηλικίας τους κατάφεραν να προσεγγίσουν ένα τόσο σύνθετο θέμα. Η κα Σαγρή, Δασκάλα στο Δημοτικό, εξέφρασε με τη σειρά της τα καλύτερα λόγια για την πληρότητα και το επιστημονικό ύφος της παρουσίασης των μαθητών.

Η υλοποίηση  κοινών δράσεων ανάμεσα στις δύο τάξεις P5/S1, με την προσέγγιση κοινών θεμάτων που αφορούν στην ιστορία, τη γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και συμβάλλει στην αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή νέων εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των μαθητών